Doświadczenie

W ramach naszej dotychczasowej praktyki możemy się poszczycić doświadczeniami we współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w szczególności z projektantami, z inwestorami prywatnymi i publicznymi, z generalnymi wykonawcami, z dostawcami usług i materiałów oraz z podwykonawcami poszczególnych etapów robót.

Powyżej przedstawiamy listę kluczowych inwestycji, z którymi prawnicy kancelarii mieli bezpośrednią styczność w ciągu ostatnich 10 lat.